IZVJEŠĆE O RADU

Izvješće o radu za 2023. godinu

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2022

financijsko izvješće za 2022

Izvješće 2021.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2020.

Scan1

Neprof6 12 20 FENIKS (1)

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2019.g.

Izvješće o radu udruge Hrvatski Feniks temelji se na provedenim aktivnostima, projektima i programima koji su sadržani u Planu rada za 2019. godinu, koji je usvojen na redovitoj Izvještajnoj skupštini održanoj 2018. godine u Zagrebu, a u skladu sa Statutom Udruge, Zakonom o udrugama, misijom i ciljevima Udruge.
Udruga je svoj rad i djelovanje kroz 2019. godinu provodila uz podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Ministarstva hrvatskih branitelja i Grada Zagreba kroz slijedeće programe/projekte/aktivnosti:
1. Očuvanje stečevina Domovinskog rata (tribine,aktualni sat,tematski skup)
2. Možemo i moramo do istine (Dan branitelja Grada Zagreba,akualni sat,Dan otvorenih vrata)
3. Kreativno i edukativno druženje i psiho-fizičko osnaživanje članstva (kreativne radionice,druženje članstva u prostorijama Udruge,natjecanje na kulinarskim i sportskim događanjima,obilazak starijeg i bolesnog članstva,izložbe radova,tjedan Udruga Grada Zagreba, PTS/PTU radionice, individualno savjetovanje)
4. Dani sjećanja – Banovina (Hrvatska Kostajnica,Majur,Petrinja,Baćin)
5. U spomen žrtvama hrvatskog naroda – Bugojno 26 godina poslije
6. Obilježavanje dana zatvaranja logora Bučje ( Udruga je partner UCISDR Požeško-Slavonske županije)

U povodu obilježavanja Dana branitelja Grada Zagreba udruzi Hrvatski Feniks dodijeljena je Medalja Grada Zagreba za postignute uzorne rezultate, svekoliku potporu osnaživanju suradnje i rada udruga iz Domovinskog rata, te doprinos zaštiti vrijednosti i stečevina Domovinskog rata.

Izvještajna skupština i aktualni sat
Udruga je održala izvještajnu Skupštinu u Zagrebu, 25.studeni 2019. godine. Na Skupštini su usvojena Izvješća o radu i financijskom poslovanju te Izvješće Nadzornog odbora za 2018. godinu. Izvješće o radu u prethodnoj godini podnijeli su i članovi Časnog suda.
Na skupštini je također donesen plan rada i financijsko-operativni plan za 2020.godinu.
Aktualni sat je bio posvećen pitanju nestalih osoba, primjeni zakona o nestalim osobama u Domovinskom ratu, te izradi zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata.

Svakodnevni rad s korisnicima
U okviru ovog programa na dnevnoj razini komunicirali smo sa članovima obitelji nestalih hrvatskih branitelja, institucijama nadležnim za pitanje nestalih osoba, udrugama iz Domovinskog rata i drugim pravnim osobama i pojedincima zainteresiranim za ovo pitanje.

Sastanci Izvršnog odbora
Udruga je održala četiri sastanka Izvršnog odbora, donešene su odluke i smjernice iz djelokruga rada Udruge. Na sastancima u prvom i četvrtom kvartalu sudjelovali su i voditelji projekata.

Obljetnice
Udruga je sudjelovala u obilježavanjima gotovo svih značajnih obljetnica vezanih uz Domovinski rat:
• Obljetnica priznavanja RH
• Godišnjica razmjene zatočenika logora „Bučje“
• Dan zatvaranja logora Stara Gradiška
• Pakrac – obilježavanje početka Domovinskog rata
• Obljetnica VRO Bljesak
• Obljetnica raketiranja Grada Zagreba
• Dan sjećanje na djecu poginulu u Dom. ratu (Sl. Brod)-„Mali križ-velika žrtva“
• Dan oružanih snaga RH
• Dan branitelja Grada Zagreba
• Dan Hrvatskog Sabora
• Dan državnosti
• Dan pobjede i domoviske zahvalnosti i Dan hrv.branitelja
• Početak Dom.rata- Daruvar
• Međunarodni dan nestalih osoba – Vinkovci
• Dan sjećanja – Hrvatska Kostajnica
• Dani sjećanja – Petrinja
• Dan sjećanja – Baćin
• Dan nezavisnosti
• Da se ne zaboravi – Majur, Kostrići
• 28.godišnjica progonstva Slunjana (Da se ne zaboravi)
• Dan sjećanja na stradanje i žrtve Škabrnje
• Dan sjećanja na Žrtvu Vukovara ( 17.-20. studeni )

Spomen obilježja ( poginulima, ubijenima, nestalima u Domovinskom ratu )
U 2019. godini Udruga je sudjelovala na otkrivanjima dva spomen obilježja (masovna grobnica Bodegraj – općina Okućani; masovna grobnica Mala Solina – Glina)

Identifikacije i pokopi identificiranih hrvatskih branitelja
Pokopi umrlih članova udruge
U 2019. godini je u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja održano sedam identifikacija posmrtnih ostataka iz Domovinskog rata. Predstavnici Udruge nazočili su identifikaciji na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku ( Zagreb )
U 2019. godini umrla su tri člana Udruge (Ivo Majta –Zagreb; Katarina Ćorić – Baćin; Mara Cestarić – Glina).

Edukacije i izgradnja kapaciteta Udruge
Na edukacijama, okruglim stolovima i tribinama sudjelovali su članovi Izvršnog odbora, voditelji projekata i administrator.
1.„Zaštita osobnih podataka – primjena u radu i djelovanju organizacija civilnog društva“ – organizator UDPNHBDR
2. „Pravila protokola i poslovni bonton“ – organizator ZUHCSDR
3.Konferencija Civilno društvo 2030.: HR-EU_Euro – Mediteran – organizator NZRCD
4. Informativna radionica Financiranje udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata iz proračuna
Grada Zagreba 2020. i financijsko poslovanje neprofitnih organizacija – organizator Grad Zagreb, Ured za branitelje
5.Konferencija „Branitelji i stradalnici Domovinskog rata: Jučer-danas-sutra“ – organizator 9. Centar znanja
6.„Javni nastup i komunikacija na društvenim mrežama“ – organizator ZUHCSDR
7. Tribina “Branitelji i stradalnici u Domovinskom ratu i 28 godina poslije“ – organizator SUOZNHB
8.Tribina „ Međusektorska suradnja u području rješavanja pitanja nestalih osoba“ – organizator SUOZNHB
9.Radionica „ Umrežavanje NVO s ciljem doprinosa procesu rješavanja pitanja nestalih osoba“ – organizator SUOZNHB
10. Okvirni plan za rješavanje pitanja nestalih osoba iz sukoba na području bivše Jugoslavije; osnivanje i rad grupe za nestale osobe – organizator ICMP

Partnerstva i suradnja
U provođenju svojih projekata Udruga je sklopila partnerske odnose sa SUOZNHB, UCISDR Požeško-Slavonske županije, udrugom Vukovarske majke, udrugom Braniteljski centar za društveni razvoj, a suradnja je ostvarena sa dr.med. B.Popović (Salutogeneza), Hrvatskim žrtvoslovnim društvom, udrugama proisteklim iz Domovinskog rata gradova Zagreb, Petrinja, Daruvar; Udrugom roditelja djece s posebnim potrebama Pakraca i Lipika, predstavnicima lokalne uprave i samouprave gradova: Zagreb, Pakrac, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Majur, novinarkom tiska „24 sata“.

Vidljivost Udruge
Predstavnici Udruge su u 2019. godine sudjelovanjem u radijskim i tv emisijama, te objavljivanjem brošure Udruge „Možemo i moramo do istine 1993-2019 „ apelirali na potrebu ubrzanja rješavanja pitanja nestalih osoba.

Jasna Jug, predsjednica Udruge
U Zagrebu, 31.ožujak 2020.

Bilješke uz financijsko izvješće 2019.

Izvještaj o prihodima i rashodima 2019.

Potvrda o preuzetom izvješću 2019.

Referentna stranica 2019.

Bilanca 2019.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2018