IZVJEŠĆE O RADU

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2019.g.

Izvješće o radu udruge Hrvatski Feniks temelji se na provedenim aktivnostima, projektima i programima koji su sadržani u Planu rada za 2019. godinu, koji je usvojen na redovitoj Izvještajnoj skupštini održanoj 2018. godine u Zagrebu, a u skladu sa Statutom Udruge, Zakonom o udrugama, misijom i ciljevima Udruge.
Udruga je svoj rad i djelovanje kroz 2019. godinu provodila uz podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Ministarstva hrvatskih branitelja i Grada Zagreba kroz slijedeće programe/projekte/aktivnosti:
1. Očuvanje stečevina Domovinskog rata (tribine,aktualni sat,tematski skup)
2. Možemo i moramo do istine (Dan branitelja Grada Zagreba,akualni sat,Dan otvorenih vrata)
3. Kreativno i edukativno druženje i psiho-fizičko osnaživanje članstva (kreativne radionice,druženje članstva u prostorijama Udruge,natjecanje na kulinarskim i sportskim događanjima,obilazak starijeg i bolesnog članstva,izložbe radova,tjedan Udruga Grada Zagreba, PTS/PTU radionice, individualno savjetovanje)
4. Dani sjećanja – Banovina (Hrvatska Kostajnica,Majur,Petrinja,Baćin)
5. U spomen žrtvama hrvatskog naroda – Bugojno 26 godina poslije
6. Obilježavanje dana zatvaranja logora Bučje ( Udruga je partner UCISDR Požeško-Slavonske županije)

U povodu obilježavanja Dana branitelja Grada Zagreba udruzi Hrvatski Feniks dodijeljena je Medalja Grada Zagreba za postignute uzorne rezultate, svekoliku potporu osnaživanju suradnje i rada udruga iz Domovinskog rata, te doprinos zaštiti vrijednosti i stečevina Domovinskog rata.

Izvještajna skupština i aktualni sat
Udruga je održala izvještajnu Skupštinu u Zagrebu, 25.studeni 2019. godine. Na Skupštini su usvojena Izvješća o radu i financijskom poslovanju te Izvješće Nadzornog odbora za 2018. godinu. Izvješće o radu u prethodnoj godini podnijeli su i članovi Časnog suda.
Na skupštini je također donesen plan rada i financijsko-operativni plan za 2020.godinu.
Aktualni sat je bio posvećen pitanju nestalih osoba, primjeni zakona o nestalim osobama u Domovinskom ratu, te izradi zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata.

Svakodnevni rad s korisnicima
U okviru ovog programa na dnevnoj razini komunicirali smo sa članovima obitelji nestalih hrvatskih branitelja, institucijama nadležnim za pitanje nestalih osoba, udrugama iz Domovinskog rata i drugim pravnim osobama i pojedincima zainteresiranim za ovo pitanje.

Sastanci Izvršnog odbora
Udruga je održala četiri sastanka Izvršnog odbora, donešene su odluke i smjernice iz djelokruga rada Udruge. Na sastancima u prvom i četvrtom kvartalu sudjelovali su i voditelji projekata.

Obljetnice
Udruga je sudjelovala u obilježavanjima gotovo svih značajnih obljetnica vezanih uz Domovinski rat:
• Obljetnica priznavanja RH
• Godišnjica razmjene zatočenika logora „Bučje“
• Dan zatvaranja logora Stara Gradiška
• Pakrac – obilježavanje početka Domovinskog rata
• Obljetnica VRO Bljesak
• Obljetnica raketiranja Grada Zagreba
• Dan sjećanje na djecu poginulu u Dom. ratu (Sl. Brod)-„Mali križ-velika žrtva“
• Dan oružanih snaga RH
• Dan branitelja Grada Zagreba
• Dan Hrvatskog Sabora
• Dan državnosti
• Dan pobjede i domoviske zahvalnosti i Dan hrv.branitelja
• Početak Dom.rata- Daruvar
• Međunarodni dan nestalih osoba – Vinkovci
• Dan sjećanja – Hrvatska Kostajnica
• Dani sjećanja – Petrinja
• Dan sjećanja – Baćin
• Dan nezavisnosti
• Da se ne zaboravi – Majur, Kostrići
• 28.godišnjica progonstva Slunjana (Da se ne zaboravi)
• Dan sjećanja na stradanje i žrtve Škabrnje
• Dan sjećanja na Žrtvu Vukovara ( 17.-20. studeni )

Spomen obilježja ( poginulima, ubijenima, nestalima u Domovinskom ratu )
U 2019. godini Udruga je sudjelovala na otkrivanjima dva spomen obilježja (masovna grobnica Bodegraj – općina Okućani; masovna grobnica Mala Solina – Glina)

Identifikacije i pokopi identificiranih hrvatskih branitelja
Pokopi umrlih članova udruge
U 2019. godini je u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja održano sedam identifikacija posmrtnih ostataka iz Domovinskog rata. Predstavnici Udruge nazočili su identifikaciji na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku ( Zagreb )
U 2019. godini umrla su tri člana Udruge (Ivo Majta –Zagreb; Katarina Ćorić – Baćin; Mara Cestarić – Glina).

Edukacije i izgradnja kapaciteta Udruge
Na edukacijama, okruglim stolovima i tribinama sudjelovali su članovi Izvršnog odbora, voditelji projekata i administrator.
1.„Zaštita osobnih podataka – primjena u radu i djelovanju organizacija civilnog društva“ – organizator UDPNHBDR
2. „Pravila protokola i poslovni bonton“ – organizator ZUHCSDR
3.Konferencija Civilno društvo 2030.: HR-EU_Euro – Mediteran – organizator NZRCD
4. Informativna radionica Financiranje udruga iz područja branitelja iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata iz proračuna
Grada Zagreba 2020. i financijsko poslovanje neprofitnih organizacija – organizator Grad Zagreb, Ured za branitelje
5.Konferencija „Branitelji i stradalnici Domovinskog rata: Jučer-danas-sutra“ – organizator 9. Centar znanja
6.„Javni nastup i komunikacija na društvenim mrežama“ – organizator ZUHCSDR
7. Tribina “Branitelji i stradalnici u Domovinskom ratu i 28 godina poslije“ – organizator SUOZNHB
8.Tribina „ Međusektorska suradnja u području rješavanja pitanja nestalih osoba“ – organizator SUOZNHB
9.Radionica „ Umrežavanje NVO s ciljem doprinosa procesu rješavanja pitanja nestalih osoba“ – organizator SUOZNHB
10. Okvirni plan za rješavanje pitanja nestalih osoba iz sukoba na području bivše Jugoslavije; osnivanje i rad grupe za nestale osobe – organizator ICMP

Partnerstva i suradnja
U provođenju svojih projekata Udruga je sklopila partnerske odnose sa SUOZNHB, UCISDR Požeško-Slavonske županije, udrugom Vukovarske majke, udrugom Braniteljski centar za društveni razvoj, a suradnja je ostvarena sa dr.med. B.Popović (Salutogeneza), Hrvatskim žrtvoslovnim društvom, udrugama proisteklim iz Domovinskog rata gradova Zagreb, Petrinja, Daruvar; Udrugom roditelja djece s posebnim potrebama Pakraca i Lipika, predstavnicima lokalne uprave i samouprave gradova: Zagreb, Pakrac, Slunj, Hrvatska Kostajnica, Majur, novinarkom tiska „24 sata“.

Vidljivost Udruge
Predstavnici Udruge su u 2019. godine sudjelovanjem u radijskim i tv emisijama, te objavljivanjem brošure Udruge „Možemo i moramo do istine 1993-2019 „ apelirali na potrebu ubrzanja rješavanja pitanja nestalih osoba.

Jasna Jug, predsjednica Udruge
U Zagrebu, 31.ožujak 2020.

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2018.g.

Izvješće o radu udruge Hrvatski Feniks temelji se na provedenim aktivnostima, projektima i programima koji su sadržani u Planu rada za 2018. godinu, koji je usvojen na redovitoj Izvještajnoj skupštini održanoj 2017. godine u Crikvenici, a u skladu sa Statutom Udruge, Zakonom o udrugama, misijom i ciljevima Udruge.
Plan rada, uključujući operativni i financijski plan izmijenjen je sukladno okolnostima i ostvarenim financijskim potporama kroz projektne prijedloge, te usvojen 09.lipnja 2018.godine na Izborno – izveštajnoj Skupštini održanoj u Zagrebu.
Udruga je svoj rad i djelovanje kroz 2018. godinu provodila uz podršku Ministarstva hrvatskih branitelja i Grada Zagreba kroz slijedeće programe/projekte/aktivnosti:
1. Očuvanje stečevina Domovinskog rata (tribine,aktualni sat,tematski skup)
2. Možemo i moramo do istine (Dan branitelja Grada Zagreba,akualni sat,Dan otvorenih vrata)
3. Kreativno, edukativno, stvaralačko druženje i psiho-fizičko osnaživanje članstva (kreativne radionice,druženje članstva u prostorijama Udruge,natjecanje na kulinarskim i sportskim događanjima,obilazak starijeg i bolesnog članstva,izložbe radova,tjedan Udruga Grada Zagreba)
4. Dani sjećanja – Banovina (Hrvatska Kostajnica,Majur,Petrinja,Baćin)
5. U spomen žrtvama hrvatskog naroda – Bugojno 25 godina poslije
6. Obilježavanje 25 godina rada Udruge
7. Obilježavanje dana zatvaranja logora Bučje ( Udruga je partner UCISDR Požeško-Slavonske županije)
8. Međunarodni dan nestalih osoba – Karlovac 30.08.2018.

– Izborno- izvještajna skupština i aktualni sat
Udruga je održala izborno-izvještajnu Skupštinu u Zagrebu, 09.lipnja 2018. godine.
Za predsjednicu je ponovno izabrana Jasna Jug, za dopredsjednika Josip Mužic, a za tajnika Udruge Brankica Novak Filetin. Izabrani su i članovi izvršnih tijela Udruge. Na Skupštini su usvojena Izvješća o radu i financijskom poslovanju te Izvješće Nadzornog odbora za 2017. godinu. Izvješće o radu u prethodnoj godini podnijeli su i članovi Časnog suda.
Financijsko izvješće za 2017. godinu je objavljeno na stranicama Ministarstva financija, kao i financijsko izvješće za 2018. godinu.
Aktualni sat je bio posvećen pitanju nestalih osoba, pripremi zakona o nestalim osobama u Domovinskom ratu, te izradi zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata.

– Svakodnevni rad s korisnicima
U okviru ovog programa na dnevnoj razini komunicirali smo sa članovima obitelji nestalih hrvatskih branitelja, institucijama nadležnim za pitanje nestalih osoba, udrugama iz Domovinskog rata i drugim pravnim osobama i pojedincima zainteresiranim za ovo pitanje.

– Sastanci Izvršnog odbora
Udruga je održala četiri sastanka Izvršnog odbora i dva Izvršnog odbora sa voditeljima projekata. Na sastanku novog Izvršnog odbora donesena je odluka da se Udruga natječe zaInstitucionalnu podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva. Za pripremu materijala za natječaj zadužena je Jasna Jug.

– Obljetnice
Udruga je sudjelovala u obilježavanjima gotovo svih značajnih obljetnica vezanih uz Domovinski rat:
• obljetnica priznavanja RH
• godišnjica razmjene zatočenika logora „Bučje“
• Dan zatvaranja logora Stara Gradiška
• Pakrac – obilježavanje početka Domovinskog rata
• obljetnica VRO Bljesak
• sjećanje na poginulu djecu u Dom. ratu ( Slavonski Brod )
• Dan oružanih snaga RH
• Dan branitelja Grada Zagreba
• Dan Hrvatskog Sabora
• Dan državnosti
• Dan pobjede i domoviske zahvalnosti i Dan hrv.branitelja
• početak Dom.rata- Daruvar
• Dan sjećanja – Hrvatska Kostajnica
• Dani sjećanja – Petrinja
• Dan sjećanja – Baćin
• Dan nezavisnosti
• 27.godišnjica progonstva Slunjanja (Da se ne zaboravi)
• Dan sjećanja na stradanje i žrtve Škabrnje
• Dan sjećanja na Žrtvu Vukovara ( 17.-20. studeni )

-Spomen obilježja ( poginulima, ubijenima, nestalima u Domovinskom ratu )
U 2018. godini Udruga je sudjelovala na otkrivanjima dva spomen obilježja (Dragović-grad Pakrac; Strmačka-općina Cetingrad)

-Identifikacije i pokopi identificiranih hrvatskih branitelja
Pokopi umrlih članova udruge
U 2018. godini je u organizaciji Ministarstva hrvatskih branitelja održana samo jedna identifikacija posmrtnih ostataka iz Domovinskog rata za period 1991.-1992. na kojoj su identificirani posmrtni ostaci hrvatskog branitelja Damir-a Pokić-a . Predstavnici Udruge su nazočili identifikaciji na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku ( Zagreb ), kao i na pokopu Damira Pokića ( čija je obitelj član Udruge).
U 2018. godini umrla su dva člana Udruge (Lovreković, Šolić)

– Edukacije i izgradnja kapaciteta Udruge
Edukacija za digitalizaciju procesa financiranja programa i projekata udruga-e prijavnica – organizator Grad Zagreb
Simpozij stručnjaka koji pružaju skrb hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata, zakonski okvir i EU projekti – organizator MHB
Javne politike u Hrvatskoj – organizator ZUHCSDR pod financijskim pokroviteljstvom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva
Strateško upravljanje i sustav unutarnje kontrole organizacija civilnog društva – ogranizator SUOZNHB pod financijskim pokroviteljstvom Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva
( Sudjelovali članovi predsjedništva, Izvršnog odbora i administrativno osoblje)
Izgradnja kapaciteta Udruge – Udruga je za 2019.godinu ostvarila Institucionalnu podršku za stabilizaciju ili razvoj udruga iz Domovinskog rata od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.

– Partnerstva i suradnja
U provođenju svojih projekata Udruga je sklopila partnerske odnose sa SUOZNHB, UCISDR Požeško-Slavonske županije, udrugom Vukovarske majke, a suradnja je ostvarena sa Hrvatskim žrtvoslovnim društvom, udrugama proisteklim iz Domovinskog rata gradova Zagreb, Petrinja, Daruvar; Udrugom roditelja djece s posebnim potrebama Pakraca i Lipika, predstavnicima lokalne uprave i samouprave gradova: Zagreb, Pakrac, Slunj, Hrvatska Kostajnica, novinarkom tiska „24 sata“.

– Vidljivost Udruge
Predstavnici Udruge su 2018. godine sudjelovanjem u radijskim i tv emisijama, objavljivanjem članaka i priloga apelirali na potrebu ubrzanja rješavanja pitanja nestalih osoba.

Jasna Jug, predsjednica
U Zagrebu, 28. veljače 2019.